Werkgroep 1916-2016

Concept deelproject 3 De Groote Oorlog rond de Kluis 2016 — Spionage

Coördinatie :Jan Conincx

Medewerkers: Adelin Bilsen, Emmanuel Jamers, Geert Stevens, Jac Biemans, Jef Plas, François Joosten, Luk Van de Sijpe, Mathieu Vander Sanden, Noël Van ElsenPaul Cuyvers, Pieter Pellens, Helena Burdzy

Tentoonstelling vanaf zomer 2016
Inhoud deelproject:
• Limburgs spionagenetwerk ‘De Cereal Compagnie’ geleid vanuit het college van Neerpelt
• Beschrijving en werking van de overkoepelende spionagenetwerken van General Headquarters (Folkestone) en War Office (Roosendaal)
• Uitbouw van een nieuw netwerk met behulp van Oram o.l.v. luitenant Henri Landau
• Organisatie ‘Dame Blanche’ (priesters en hoger afgestudeerden) onder het War Office
• Lotgevallen van spionnen uit de regio: doodstraffen en lange gevangenisstraffen (Jaak Tasset, Jet en Henri Bemaerts, burgemeester Keunen, priester Ballings, enz.
• Case study: lotgevallen van Jean Coninx bij het War Office
• Briefwisseling vanuit en naar het front via Nederland via passeurs en spionnen

 

Spionagetocht door Rotterdam met schrijver Edwin Ruis "Spionnennest 1914-1918"

logosbanner