poort kluis 1 png

 

 

2018klein

 

  We zijn open op zaterdag en zondag

"Einde WO-1 en treinontploffing in Hamont"

vanaf 6 april 2019 tot en met 26 mei 2019

Elke zaterdag en zondag van 12-16u

 (niet op maandag) Groepen op aanvraag

Gemütlichkeit ?

gemutlichSpanning en ontspanning

Duitse grenswachten, veelal oudere of gewonde soldaten, traden streng op. Toch waren er momenten waarop de spanning tussen burgers en bezetters minder voelbaar was. En soms slaagden vluchtelingen erin ongedeerd de grens te trotseren. De Meierijsche Courant meldt:

 

27 juli 1915, Borkel en Schaft:
“Op zaterdag werd alhier door de Hollandsche wachten aangehouden een Rus, in burger costuum. Volgens zijne verklaring was hij in de Masoerische meren 1) door de Duitschers krijgsgevangen gemaakt en moest in de Argonnen 2) loopgraven maken. .... Het was moeilijk met hem in debat te treden doch toen een pianist de melodieën van het Russisch volkslied deed horen sprong hij van zijn stoel en riep ,,Ruski, Ruski!”. Alhier werd hem eten en onderkomen verschaft waarna hij verder zijn reis voortzette naar Rotterdam.”

1) Bij de Masoerische meren in Oost Pruisen werd in september 1914 het Russische vijfde leger verslagen en in complete wanorde verdreven.
2) Een beboste heuvelrug in Noord-Frankrijk tussen de Aisne en de Maas.

logosbanner