poort kluis 1 png

 

 

2017flyervoorkant

 

  We zijn open op zaterdag en zondag

"Het dagelijkse leven en smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog"

vanaf 1 juli 2017 tot en met 29 oktober 2017 en van 7 april 2018 tot en met 27 mei 2018

Elke zaterdag en zondag van 12-16u (niet op Pinksteren) 

 (niet op maandag) Groepen op aanvraag

Wel of geen draad?

kaart bocholt filtered

Vermoedelijk was er geen draadversperring in de zone langs het Maas-Scheldekanaal van de Kettingbrug tot aan brug 4 (enkel Duitse patrouilles langs het kanaal). De draad begon vanaf deze brug, volgde hier de weg noordwaarts tot aan de spoorweg (IJzeren Rijn) en niet langs de Warmbeek, zoals getekend op de kaart. De versperring volgde de spoorweg in de richting van het station van Sint-Huibrechts-Lille en boog dan weer noordwaarts af naar de Quatre-Bras.
Op basis van verklaringen van een ooggetuige is de bijzondere situatie in Sint-Huibrechts-Lille overgeleverd.

Zuidwaarts van Bocholt lag de eerste draadversperring in 1915 aan de oostelijke zijde van de Zuid-Willemsvaart. Aan de grens van Beek met Bocholt stak deze het kanaal over en liep langs de grens met Reppel helemaal om Bocholt heen. Ze dwarste de pas aangelegde Kaulillerweg, liep langs de Bosstraat naar het Maas-Scheldekanaal om aan de noordoostelijke oever hiervan verder naar Kaulille te lopen. Hierdoor werd Bocholt volledig afgesneden van de rest van België en werd dit gebied niemandsland.
Het tracé op deze kaart is een benadering. Het steunt niet op officiële documenten maar op getuigenissen.
De redenen van deze heel bijzondere situatie in Bocholt blijven zeer onduidelijk.

logosbanner