Informatie voor scholen

Contactdag scholen aan de Achelse Kluis:

woensdag 13 september 2017 om 13.30u


Aan de directie en het leerkrachtenteam

Vanaf 1 juli tot 29 oktober 2017 en vanaf 7 april 2018 tot en met 27 mei 2018 wordt in de tentoonstellingsruimte van de Achelse Kluis een nieuw thema over WO I uitgewerkt, namelijk “Dagelijkse leven en smokkel”.

Noteer alvast dat de voorbereidende infosessie voor de leerkrachten wordt voorzien in de Achelse Kluis op woensdag 13 september om 13u30. Bij deze gelegenheid wordt aan de aanwezige leerkrachten een gratis brochure over spionage overhandigd.

 De tentoonstelling is met klasgroepen tot ongeveer 25 leerlingen te bezichtigen op dinsdag, donderdag en vrijdag. Afspraken worden gemaakt met het VVV-kantoor te Hamont-Achel, mail of 011/646070. Voor de begeleiding van een klasgroep tot 25 leerlingen wordt 20 euro gevraagd. Deze bijdrage gaat naar de organisatie om de onkosten te helpen dragen.

Onze ervaring leert ons dat de tentoonstelling bij voorkeur bezocht wordt vanaf de derde graad van de lagere school tot eind secundair onderwijs.
Wij geven er ook de voorkeur aan dat de leerkrachten hun klas best zelf begeleiden tijdens de tentoonstelling, maar ondersteuning kan gevraagd worden van begeleiders van de werkgroep “De Groote Oorlog rond de Kluis”. Wij willen ook de leerkrachten bijstaan bij het opstellen van de opdrachten.

1914-1918…het is bijna 100 jaar geleden! In heel ons land zal men deze historische gebeurtenissen op allerlei manieren herdenken en in herinnering brengen.

Ook wij willen in Noord-Limburg deze ingrijpende periode uit onze geschiedenis duiden bij onze jeugd. De voorbije jaarthema’s waren :

  • De Duitse inval en de militaire actie van generaal Deschepper in Belgisch Noord-Limburg (2014)
  • De ‘Doodendraad’ (2015)
  • Spionage (2016)
  • En dit jaar staat de tentoonstelling in het teken van het DAGELIJKSE LEVEN en SMOKKEL.                                                                                                       

Er wordt een vergelijking en/of overeenkomst gemaakt met het vluchtelingenprobleem van toen en nu. Na een korte herhaling of opfrisbeurt van de eerdere thema’s belichten we dan het dagelijkse leven tijdens de oorlogsjaren. Het huisgezin, de rol van de kerk en kloosters, de rol van de gemeenten, tewerkstelling, het onderwijs, enz. zijn de thema’s die nauw met elkaar verbonden waren. En dan wordt er zeker ingegaan op de voedselbevoorrading, de hongersnood, de opeisingen en de Spaanse griep als gevolg van de oorlogsjaren.                                                                                          

Plaats van het gebeuren (tentoonstelling) situeert zich in lokalen van de Achelse Kluis.

Er wordt eveneens een lespakket voor de school aangeboden waaruit het leerkrachtenteam kan putten om alles in te passen in het leerprogramma vanaf het schooljaar 2017-2018 en volgende schooljaren.

Het is een bordspel met verhalen over vluchtelingen. Want wat 100 jaar geleden gebeurde met meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen naar Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral naar Nederland, zo zijn er vandaag duizenden vluchtelingen uit het oosten en Afrikaanse landen die in onze streek rust en vrede trachten te vinden.

Begin september kan dit pakket gratis aangeboden worden. Graag zouden we vernemen of hiervoor interesse is, zodat de bestelling kan gebeuren en de levering aan de school zo snel mogelijk kan uitgevoerd worden. Dit aanbod is gratis!

Contact hierover: Info Noordlimburg1914-1918

Meer info  ‘This is not a Game’ bordspel (provincie West-Vlaanderen).

  1. Er wordt een voorbereidende infosessie voor de leerkrachten voorzien op woensdag 13 september om 13.30 uur in de tentoonstellingsruimte. Bij deze gelegenheid wordt aan de aanwezige leerkrachten een gratis brochure over het ‘dagelijkse leven en de smokkel’ tijdens de oorlogsjaren overhandigd.
  1. En voor een actief bezoek aan de tentoonstelling zal/kan wederom een opdrachtenblad aan de leerlingen worden gepresenteerd zodat ze zelf op ontdekking kunnen gaan om gepaste antwoorden te vinden. Hierbij leert onze ervaring dat de tentoonstelling bij voorkeur bezocht wordt vanaf de derde graad (groep 7 en 8) van de lagere school tot eind secundair onderwijs.
  1. Daarbij wordt in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september een herbeleving of groot re-enactment georganiseerd aan de Achelse Kluis. Er zullen Belgische, Duitse en Nederlandse soldaten zoals tijdens de oorlog het leven in en nabij het front naspelen in historisch kostuum. We zetten de tijd inderdaad 100 jaar terug maar spelen gelukkig geen oorlog meer. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!

 

Samenwerking tussen:

VVV Hamont-Achel, Heemkundekring Achel, Grevenbroekmuseum, RAF-memorialcomité, Geschied- en Heemkundige kring De Goede Stede Hamont, Documentatiecentrum Dr. Bussels, Heemkundekring Neerpelt, Heemkundige kring Sint-Huibrechts-Lille, Heemkundige  kring Kaulille, Geschied- en Heemkundige kring Bocholt, Heemkundekring Cranendonck, Heemkundekring van Heeze-Leende en Heemkundekring van Valkenswaard

 

logosbanner